แคปชั่นเริ่มต้นเดือนใหม่ ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวต้อนรับเดือนใหม่

แคปชั่นเริ่มต้นเดือนใหม่ ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวต้อนรับเดือนใหม่

วันเวลามักผ่านไปไวเสมอ เผลอแปปเดียวก็จะหมดเดือนอีกแล้ว เดือนใหม่ก็เดินทางมาถึงในไม่ช้า แต่ยังไงเราก็ต้องบอกกับตัวเองให้พร้อมเริ่มต้นเดือนใหม่อย่างมั่นใจ ด้วย แคปชั่นเริ่มต้นเดือนใหม่ ภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นประโยคสั้น ๆ แต่ความหมายดี หลาย ๆ คนอาจจะรู้สึกเหนื่อย อยากได้แรงบันดาลใจดี ๆ ลองมาดูแคปชั่นเหล่านี้กัน เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีในการเริ่มต้นเดือนใหม่และก้าวต่อไปด้วยความไม่ย่อท้อ พร้อมแล้วไปลุยกันเลย

แคปชั่นเริ่มต้นเดือนใหม่ แคปชั่นเดือนใหม่ ภาษาอังกฤษ

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
เรียนรู้จากเมื่อวาน อยู่เพื่อวันนี้ มีความหวังในวันพรุ่งนี้

New month, new intentions, new goals, new love, and new beginnings.
เดือนใหม่ ความตั้งใจใหม่ เป้าหมายใหม่ ความรักใหม่ และการเริ่มต้นใหม่

No matter what happens, it will be better tomorrow.
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พรุ่งนี้มันจะดีขึ้น

Make every minute of this month count.
ทำทุกนาทีของเดือนนี้ให้มีค่า

If last month was amazing, this month will be better.
ถ้าเดือนที่แล้วมันดี เดือนนี้ก็คงจะดีมากขึ้นไปอีก

Don’t worry about yesterday or last month. Today is a new day. Be positive and start fresh.
อย่ากังวลกับเมื่อวานหรือเดือนที่แล้ว วันนี้คือวันใหม่ คิดบวกและเริ่มต้นใหม่

Consider the new month an invitation to new habits.
คิดซะว่าเดือนใหม่ก็เหมือนการเชื้อเชิญให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆ

New month. Same kickass mentality. Still successful.
เดือนใหม่ แต่ความคิดยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ยังไงก็ประสบความสำเร็จ

Another month has passed, another month has come.
ผ่านไปอีกหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนกำลังมา

Every new month is an invitation to 30 days of greatness.
ทุกๆ เดือนใหม่ มันคือ 30 วันแห่งความยิ่งใหญ่

Live, love, laugh. Happy new month!
ใช้ชีวิต, มีความรัก, หัวเราะให้เยอะ สวัสดีเดือนใหม่!

Every moment is a fresh beginning.
ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่

New month, new challenges, new hopes, new goals.
เดือนใหม่ ความท้าทายใหม่ ความหวังใหม่ เป้าหมายใหม่

The beginning is always today.
การเริ่มต้น มักจะเป็นวันนี้เสมอ

Happy new month. Dream big, live large, stay true, have faith.
สวัสดีเดือนใหม่ ฝันให้ใหญ่ ใช้ชีวิตให้ใหญ่ อยู่กับความจริง มีศรัทธา

Be willing to be a beginner every single morning.
จงเต็มใจที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆ เช้า

A new month marks a new beginning and a fresh start.
เดือนใหม่ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นที่สดใส

Let go of the past. Embrace the new month.
ปล่อยวางอดีต ต้อนรับเดือนใหม่

A new month, a new week, a new day… The opportunities are endless.
เดือนใหม่ สัปดาห์ใหม่ วันใหม่… โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด

A new month is here. I’am ready.
เดือนใหม่มาถึงแล้ว ฉันพร้อมแล้ว!

เริ่มต้นชีวิตใหม่ ภาษาอังกฤษ

If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.
หากคุณไม่ชอบทางเดินที่คุณเดินอยู่ ก็ให้เริ่มต้นปูทางเดินใหม่ให้กับตัวเอง

Your present circumstances don’t determine where you can go. They merely determine where you start.
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันอาจไม่สามารถกำหนดทางเดินให้คุณได้ แต่มันกำหนดจุดเริ่มต้นได้

You’ll never get a new ending if you keep starting with the same tired beginning.
คุณจะไม่สามารถกำหนดจุดจบใหม่ได้ ถ้าคุณยังเริ่มต้นแบบเดิมอยู่ตลอด

When we share, we open doors to a new beginning.
เมื่อพวกเราแชร์ พวกเราจะเปิดประตูให้กับทางเดินใหม่ ๆ

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
คุณไม่แก่เกินที่จะเปลี่ยนเป้าหมายหรือความฝันใหม่ ๆ

You need to learn from your mistakes to start a new beginning because if you stop then you will not able to accomplish your goals in life.
คุณต้องเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อเริ่มต้นใหม่ เพราะถ้าหากคุณหยุดเรียนรู้ คุณจะไม่สามารถทำได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ในชีวิต

What is not started today is never finished tomorrow.
ถ้าคุณไม่เริ่มต้นในวันนี้ พรุ่งนี้คุณก็ไม่มีทางเสร็จ

Today I close the door to the past, open the door to the future, take a deep breath, step on through and start a new chapter in my life.
วันนี้ฉันปิดประตูให้กับอดีต และเปิดประตูให้กับอนาคต สูดให้ใจเข้าลึก ๆ แล้วเดินไปในเส้นทางใหม่ของชีวิต

This is a new year. A new beginning. And things will change.
ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่และทุกอย่างจะเปลี่ยน

The secret to change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.
ความลับในการเปลี่ยนแปลงคือโฟกัสกับพลังของตัวเอง ไม่ต้องสู้กับอดีตแต่สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น

A journey of a thousand miles begins with a single step.
การเดินทางหนึ่งพันไมล์เริ่มต้นขึ้นเพียงขั้นตอนเดียว

A Sunrise is God’s way of saying, “Let’s start again”.
พระอาทิตย์ขึ้นเป็นสัญญาณที่พระเจ้าได้บอกว่า “ทุกอย่างกำลังเริ่มต้น”

All great beginnings start in the dark when the moon greets you to a new day at midnight.
ทุกการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในความมืดเสมอ เมื่อพระจันทร์ขึ้นมาให้คุณเห็นนั่นถือเป็นวันใหม่ในยามค่ำคืน

As long as I am breathing, in my eyes, I am just beginning.
ตราบใดที่ฉันยังคงหายใจ ในสายตาของฉันยังคงบอกว่านั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่ม

Be willing to be a beginner every single morning.
จงเป็นผู้ที่เริ่มต้นใหม่ในทุก ๆ เช้า

Beginnings could happen more than once or in different ways.
การเริ่มต้นเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้งและหลากหลายทาง

A pessimist is someone who has forgotten the joy of beginning.
คนที่มองโลกในแง่ร้าย คือคนที่ลืมที่จะมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่

Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.
ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเรื่องในอดีตได้ แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ในตอนนี้และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตัวเองได้ในท้ายที่สุด

Every day is a fresh beginning, Every morn is the world made new.
ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ ทุก ๆ เช้าคือโลกใบใหม่

Every day is a new beginning. Treat it that way. Stay away from what might have been, and look at what can be.
ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ พยายามหยุดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมองว่าจะทำอะไรได้บ้าง

Related Posts